Helsko, legendarnie…

Gdy przed wiekami wspaniałe miasto Hel pochłonęło morze… Tak zaczyna się legenda „O helskich dzwonach”. Dzwony były sercem Helu, dzwoniły mieszkańcom na radość i na trwogę. Było ich siedem…

Legenda „O helskich dzwonach” była motywem przewodnim drugiego spotkania w ramach projektu „Od koncentracji do animacji”, które poprowadziła niezawodna i pomysłowa Pani Kasia. Dzieci podążyły śladami zaginionych dzwonów, ćwiczyły zmysł słuchu, rozpoznawały dźwięki i rozwiązując zagadki odnalazły to, co się zagubiło. W efekcie artystycznych zmagań z różnymi materiałami plastycznymi powstały małe dzwoneczki.

Było dźwięcząco, dzwoniąco, radośnie, tajemniczo, helsko.

Po prostu legendarnie.

W poniedziałek 07 czerwca ostatnie literacko-muzyczno-plastyczne spotkanie z helskimi legendami. Ktoś jeszcze chętny?

????????????? ?? ?́?????́? ?i?????? ???????, ??????????? ?????????? ? ?????? ????????̨???? ? ???????? ???????? ???????, ?????????? ? ???ᴌ?? ????????????? ? ????? ????̨???? ????????? ???́????, ??????? ? ???. 80 ???. 1 ?????? ? ???? 19 ????????? 2009 ?. ? ????? ???????????.

Logo Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Skip to content
Copy link
Powered by Social Snap