Helsko, legendarnie…

Gdy przed wiekami wspaniałe miasto Hel pochłonęło morze… Tak zaczyna się legenda „O helskich dzwonach”. Dzwony były sercem Helu, dzwoniły mieszkańcom na radość i na trwogę. Było ich siedem…

Legenda „O helskich dzwonach” była motywem przewodnim drugiego spotkania w ramach projektu „Od koncentracji do animacji”, które poprowadziła niezawodna i pomysłowa Pani Kasia. Dzieci podążyły śladami zaginionych dzwonów, ćwiczyły zmysł słuchu, rozpoznawały dźwięki i rozwiązując zagadki odnalazły to, co się zagubiło. W efekcie artystycznych zmagań z różnymi materiałami plastycznymi powstały małe dzwoneczki.

Było dźwięcząco, dzwoniąco, radośnie, tajemniczo, helsko.

Po prostu legendarnie.

W poniedziałek 07 czerwca ostatnie literacko-muzyczno-plastyczne spotkanie z helskimi legendami. Ktoś jeszcze chętny?

𝘋𝘰𝘧𝘪𝘯𝘢𝘯𝘴𝘰𝘸𝘢𝘯𝘰 𝘻𝘦 𝘴́𝘳𝘰𝘥𝘬𝘰́𝘸 𝘔i𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢 𝘒𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳𝘺, 𝘋𝘻𝘪𝘦𝘥𝘻𝘪𝘤𝘵𝘸𝘢 𝘕𝘢𝘳𝘰𝘥𝘰𝘸𝘦𝘨𝘰 𝘪 𝘚𝘱𝘰𝘳𝘵𝘶 𝘱𝘰𝘤𝘩𝘰𝘥𝘻𝘢̨𝘤𝘺𝘤𝘩 𝘻 𝘍𝘶𝘯𝘥𝘶𝘴𝘻𝘶 𝘗𝘳𝘰𝘮𝘰𝘤𝘫𝘪 𝘒𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳𝘺, 𝘶𝘻𝘺𝘴𝘬𝘢𝘯𝘺𝘤𝘩 𝘻 𝘥𝘰𝘱ᴌ𝘢𝘵 𝘶𝘴𝘵𝘢𝘯𝘰𝘸𝘪𝘰𝘯𝘺𝘤𝘩 𝘸 𝘨𝘳𝘢𝘤𝘩 𝘰𝘣𝘫𝘦̨𝘵𝘺𝘤𝘩 𝘮𝘰𝘯𝘰𝘱𝘰𝘭𝘦𝘮 𝘱𝘢𝘯́𝘴𝘵𝘸𝘢, 𝘻𝘨𝘰𝘥𝘯𝘪𝘦 𝘻 𝘢𝘳𝘵. 80 𝘶𝘴𝘵. 1 𝘶𝘴𝘵𝘢𝘸𝘺 𝘻 𝘥𝘯𝘪𝘢 19 𝘭𝘪𝘴𝘵𝘰𝘱𝘢𝘥𝘢 2009 𝘳. 𝘰 𝘨𝘳𝘢𝘤𝘩 𝘩𝘢𝘻𝘢𝘳𝘥𝘰𝘸𝘺𝘤𝘩.

Logo Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Skip to content
Copy link
Powered by Social Snap