Regulamin Legimi

Załącznik nr 1 do Zarządzenia NR 3/2021
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Helu
z dnia 01 marca 2021

Regulamin korzystania z usług Legimi
w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Helu

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Bibliotece – należy przez to rozumieć Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stefana Żeromskiego w Helu,
 2. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Helu,
 3. Czytelniku – należy przez to rozumieć osobę zarejestrowaną w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Helu, korzystającą z usług Biblioteki na podstawie aktywnej karty bibliotecznej tj. Metropolitalnej Karty do Kultury.

§ 2.

ZASADY WYDAWANIA KODÓW

 1. Możliwość korzystania z oferty abonamentowej Legimi, oferowanej przez Bibliotekę w ramach Konsorcjum Pomorskiego, mają wyłącznie Czytelnicy, posiadający aktywną kartę biblioteczną, tj. Metropolitalną Kartę do Kultury (MKdK) i nie posiadający zadłużeń wobec Biblioteki.
 2. Usługa wydawania kodów do Legimi jest bezpłatna.
 3. Aby skorzystać z usługi Legimi, należy odebrać kod dostępu, wejść na stronę internetową  www.legimi.pl/pomorskie i aktywować kod, założyć bezpłatne konto oraz pobrać bezpłatną aplikację Legimi.
 4. Kody dostępu wydawane są podczas osobistej wizyty w Bibliotece, telefonicznie bądź mailowo. Jeden Czytelnik z aktywną kartą MKdK może otrzymać tylko jeden kod dostępu do Legimi.
 5. Nowa pula kodów wydawana jest od pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca. Liczba kodów jest ograniczona, a o ich przyznaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Nie ma możliwości rezerwacji kodu.
 6. Aplikacja Legimi może być dostępna na jednym lub równocześnie na dwóch urządzeniach, do wyboru: tablet, smartfon, czytnik i komputer. Do czytania e-book’ów należy pobrać na swoje urządzenie darmową aplikację Legimi, dostępną na iOS, Android, Windows 8 i 10 oraz Windows Phone (lista dostępna jest na stronie Legimi). Legimi nie funkcjonuje na starszych wersjach systemu Windows (Windows 7 i niższe).
 7. Po pobraniu e-booki/audiobooki można czytać/słuchać również offline. Jeżeli Czytelnik pozostaje offline przez 7 dni, otrzymuje powiadomienie o konieczności połączenia się z Internetem w celu aktualizacji statusu swojego konta w Legimi. Można wypożyczyć dowolną liczbę książek, a program zapamiętuje, w którym miejscu zostało przerwane czytanie/słuchanie.
 8. Kod należy aktywować w miesiącu, w którym Czytelnik go otrzymał (np. kod otrzymany w maju, należy aktywować najpóźniej w ostatnim dniu maja). Jeśli nie nastąpi jego aktywacja, przez kolejne trzy miesiące nie można pobrać nowego kodu.
 9. Aktywowany kod jest ważny przez 30. dni, licząc od daty zarejestrowania go. Po upływie jego ważności można zwrócić się do Biblioteki o wydanie kodu na kolejny miesiąc.
 10. Informacje o dostępności kodów do Legimi będą pojawiać się na stronie internetowej oraz fanpage’u Biblioteki.
 11. W sprawach technicznych należy kontaktować się z Legimi pod adresem mailowym suppert@legimi.com
Skip to content