FAQ

Jak zapisać się do biblioteki?

Aby zapisać się do MBP w Helu należy:

 • przyjść osobiście do siedziby biblioteki przy ul. Komandorskiej 2 w Helu;
 • zapoznać się z Regulaminem MBP;
 • wypełnić zobowiązanie, potwierdzające znajomość i akceptację Regulaminu;
 • okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport);
 • w przypadku osób do 16. roku życia zobowiązanie wypełnia i podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

Każda Czytelniczka/Czytelnik przy zapisaniu się do MBP otrzymuje kartę czytelnika tzw.  Kartę do Kultury.

Jak przedłużyć wypożyczone materiały?

Wypożyczone zbiory można przedłużyć trzykrotnie:

 • osobiście w siedzibie biblioteki;
 • telefonicznie pod numerem 58 6750967;
 • mail`owo pod adresem biblioteka@mbp-hel.org.pl

Zbiory, których termin zwrotu chcemy przedłużyć, nie mogą być zamówione przez kolejnych czytelników (wówczas przedłużenie jest niemożliwe).

Co w przypadku zaległości finansowych wobec MBP?

Zobowiązania finansowe wobec biblioteki (np. opłaty za przetrzymanie wypożyczonych materiałów) należy uregulować:

 • osobiście w bibliotece;
 • na konto bankowe biblioteki;
 • zwrócić wypożyczone materiały.

Dopóki Czytelniczka/Czytelnik nie ureguluje wszystkich swoich zobowiązań wobec Biblioteki, konto czytelnicze jest zablokowane.

Jak zamówić lub zarezerwować książkę?

Książkę można zamówić (jeśli nie jest wypożyczona) lub zarezerwować:

 • telefonicznie pod numerem 58 6750967;
 • mail`owo pod adresem biblioteka@mbp-hel.org.pl;
 • przez Profil Użytkownika
Jak wyszukiwać książki w katalogu online?

W wyszukiwaniu posługujemy się jednym z indeksów, wybieranym z okna:

 • tytuł
 • autor
 • seria wydawnicza
 • hasło przedmiotowe
 • UKD

Po wybraniu odpowiedniego indeksu i wpisaniu szukanej frazy, wciskamy klawisz „enter” na klawiaturze.

Skip to content