Cennik usług

Załącznik Nr 1 do Regulaminu korzystania
z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Helu

CENNIK USŁUG OFEROWANYCH
PRZEZ MIEJSKĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO
W HELU

STANOWISKO KOMPUTEROWE

 • 1,00 zł / każde rozpoczęte 15 minut

DRUKOWANIE*

 • 0,70 zł / strona (czarno-białe – tekst, tabelki bez tła)
 • 1,50 zł / strona (czarno-białe – rysunek, tekst z tłem bez względu na ilość tła)
 • 2,00 zł / strona format A4 (kolor – rysunek, tekst bez względu na ilość koloru, zeskanowane dokumenty bez względu na kolor)
 • format A3 – dwukrotna kwota formatu A4

*do ceny wydruku należy doliczyć czas korzystania ze stanowiska komputerowego

KSERO

 • format A4 – 0,30 zł / strona ; 0,50 zł / kartka (czarno-białe)
 • format A3 – 0,60 zł / strona ; 1,00 zł / kartka (czarno-białe)
 • format A4 – 2,00 zł / strona (kolor)
 • format A3 – 4,00 zł / strona (kolor)

LAMINOWANIE

 • format A4 – 3,00 zł / sztuka
 • format A3 – 6,00 zł / sztuka

SKANOWANIE

 • 1,00 zł / strona

FAKS

 • pierwsza strona na terenie województwa pomorskiego – 1,00 zł
 • pierwsza strona poza terenem województwa pomorskiego – 2,00 zł
 • każda następna strona – 0,50 zł
 • odebranie faksu – 0,50 zł
Skip to content
Copy link
Powered by Social Snap