Szkolimy się :-)

Jesteśmy w połowie cyklu szkoleń w ramach w ramach konkursu BLISKO (2024-2025), organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Wraz z naszymi Partnerami w projekcie oraz Gośćmi jesteśmy mądrzejsze o wiedzę z zakresu podejmowania współpracy z otoczeniem lokalnym, przeprowadzania diagnozy potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej a także dowiedziałyśmy się, jak stworzyć z biblioteki tzw. trzecie miejsce. Szkolenia zostały przeprowadzone przez @Fundacja Good Culture, działającą przy Good Books www.goodbooks.pl

Serdecznie dziękujemy Paniom Justynie Gorgoń i Anita Nogal Anicie Nogalza profesjonalizm, merytoryczne przygotowanie oraz inspirujące podejście do przekazywanych treści. Dzięki Waszej wiedzy mogliśmy zdobyć nowe umiejętności i poszerzyć swoje horyzonty.

Podziękowania kierujemy również do naszych Partnerów i Gości za zaangażowanie i aktywny udział w szkoleniach. Wasza obecność i wymiana myśli były niezwykle cenne i przyczyniły się do wspaniałej atmosfery na sali. A atmosfera była zaiste zacna…

Jesteśmy przekonane, że zdobyta podczas tych piętnastu godzin wiedza i umiejętności będą miały praktyczne zastosowanie w naszych działaniach i przyczynią się do stworzenia z helskiej biblioteki trzeciego miejsca w życiu mieszkańców naszego miasta.

PS. Naszymi partnerami są: ZSO i Rada Rodziców w Helu, Stowarzyszenie „Na falach wyobraźni”, MOPS w Helu, ZKP w Helu, Promocja UM Helu, MBP w Jastarni, MDK w Rumi. Naszymi Gośćmi byli: Alternatywny Cypel, Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo i Biblioteka Publiczna im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

https://goodculture.pl
https://www.gov.pl/web/kultura
https://nprcz.pl/
https://nck.pl

Skip to content
Copy link
Powered by Social Snap