Regulamin gry „HEL`S BELLS”

Przed przystąpieniem do gry należy zapoznać się z regulaminem oraz wypełnić i dostarczyć do biblioteki zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w grze osoby niepełnoletniej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Logo Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Skip to content
Copy link
Powered by Social Snap