Helskie budżet obywatelski 2023

Poświęć minutę i przeczytaj do końca 😃

W Polsce żyje od 4 do 7 milionów osób z różnymi niepełnosprawnościami. Pomimo tego, że jest to tak bardzo liczna grupa wciąż wydaje się być „niewidoczna” a utrudniony dostęp do „normalnego” życia, to codzienność. Trudności te nie wynikają z ograniczeń tych osób, lecz z otoczenia, które nie uwzględnia ich potrzeb. Niestety, otaczająca nas rzeczywistość jest niedostosowana nie tylko dla ludzi z niepełnosprawnościami, ale również dla seniorów i rodziców z wózkami dziecięcymi. Przejawia się to na wielu poziomach, głównie architektonicznym – utrudniony dostęp do budynków, brak podjazdów lub wind. Niepełnosprawni stanowią integralną część naszego społeczeństwa i nie powinni być z niego w żaden sposób wykluczani.

Budynek przy Komandorskiej 2 w Helu posiada barierę nie do przebycia nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami, ale również dla rodziców z wózkami dziecięcymi i seniorów. Tą barierą jest osiem schodów zewnętrznych, które należy pokonać, żeby się do niego dostać. Osiem schodów sprawia, że wiele osób zostało pozbawionych możliwości realizowania swoich potrzeb. Te potrzeby niemożliwe do zrealizowania, to skorzystanie z biblioteki, z pomocy psychologa, z Punktu Pomocy Rodzinie, z punktu porad prawnych, z pomocy grupy AA, z pomocy Straży Miejskiej, z oferty świetlicy „Bocianie Gniazdo”. Czas umożliwić wszystkim helanom dostęp do budynku przy Komandorskiej 2 i skorzystania z oferty, które on proponuje.

Rozwiązaniem problemu jest platforma schodowa, której koszt mieści się w kryterium budżetu obywatelskiego oraz spełnia jego warunek zawarty w par. 9 punkt 7, tzn., że będzie ogólnodostępny i z efektów realizacji zadania będzie mógł skorzystać ogół mieszkańców. Jej montaż odpowiada zasadzie równania szans, niedyskryminacji i zapobiegania wykluczeniom. ➡️Cytując klasyka: Wszyscy powinniśmy walczyć o prawa mniejszości, bo każdy z nas, niespodziewanie może nagle się tą mniejszością stać. Walcząc o prawa mniejszości, walczymy o nas i o naszą godność.

Naszym celem powinno być otwarcie się na wszystkich bez żadnych ograniczeń i uprzedzeń.

Prosimy: oddaj swój głos w Budżecie Obywatelskim na 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝗸𝘁 𝗻𝗿 𝟭. Twój głos jest ważny!

Skip to content
Copy link
Powered by Social Snap