11 listopada 2022

Polska to niesamowity kraj, tworzony przez niebanalny Naród. Dumny i potrafiący się zjednoczyć w chwilach zagrożenia. Solidarny z potrzebującymi. Wolny i niepodległy. Doceniający istotę sojuszy. 

Oto Polska. Póki my żyjemy ona żyje też…

Radosnego świętowania 🙂

Skip to content
Copy link
Powered by Social Snap