Historia biblioteki 

TAK BYŁO WCZORAJ ...

 

Początki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Helu sięgają roku 1948, kiedy to na posiedzeniu Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Jastarni-Bór powołano Gminny Komitet Biblioteczny. Jednak datą najważniejszą dla historii helskiej książnicy jest rok 1950, ponieważ to wówczas powstała biblioteka i od tego roku placówka wpisuje się na stałe  w krajobraz społeczno-kulturalny miasta. Myśl o utworzeniu biblioteki została wreszcie zrealizowana. Od 1950 r. bibliotekę prowadziła Wanda Zapołowska, a pierwsze zbiory biblioteczne zgromadzono w lokalu obecnego Urzędu Miasta. Choć pierwsza informacja o wypożyczaniu książek pochodzi dopiero z 1963 r., to należy przypuszczać, że pierwsi czytelnicy pojawili się natychmiast po uruchomieniu wypożyczalni. Można powiedzieć, że od tego czasu w zakresie helskiej kultury zaczęto notować widoczny postęp. W 1960 r. księgozbiór biblioteki liczył już 2468 woluminów i stale rósł. W grudniu 1961 r. bibliotekę przeniesiono do Terenowego Domu Kultury, który znajdował się w zabytkowym domku rybackim z końca XVIII w. zwanym „Lwią Jamą”. Rok później, po ciężkiej chorobie Wandy Zapołowskiej kierownictwo nad biblioteką przejęła Romualda Pisarska. 


W 1971 r. ma miejsce kolejna zmiana kadry bibliotecznej. Pracę zaczyna Krystyna Błaszczyk. Za Jej kadencji dwukrotnie przenoszono zbiory biblioteki: w 1971 r. ponownie do budynku Urzędu Miasta, a w styczniu 1976 r. do tzw. „Domu Rybaka”. Było to ważne wydarzenie w historii helskiej biblioteki, ponieważ pomieszczenia w „Domu Rybaka” były duże i dawały możliwość urządzenia w nich wygodnej i obszernej wypożyczalni wraz z czytelnią. W 1979 r. z biblioteki korzystał już co 6 mieszkaniec Helu.


W latach 1978-79 bibliotekę prowadziła Jolanta Grabow, po której kierownikiem została Alicja Tarasiuk. Położyła ona duży nacisk na rozwój działalności kulturalnej i popularyzatorskiej. Kiedy w 1990 r. stery biblioteczne przejmowała Danuta Kaluszkiewicz (wcześniej prowadząca Bibliotekę Zakładową PPiUR „Koga”) księgozbiór liczył 22964 woluminy. Pod koniec marca 1994 r. zbiory Biblioteki Zakładowej zostały przekazane Miejskiej Bibliotece i z tą datą tzw. biblioteka kogowska przestała istnieć. Pozyskane książki nie wzbogaciły jednak księgozbioru helskiej biblioteki, ponieważ większość zbiorów była zniszczona, zdezaktualizowana, od lat nie uzupełniana w nowości i nie poddawana selekcji.


W roku 1994 od września do końca października biblioteka była nieczynna z powodu skontrum zdawczo-odbiorczego. Danuta Kaluszkiewicz wyprowadziła się z Helu. Od 1 listopada 1994 r. funkcję kierownika Miejskiej Biblioteki w Helu objęła Grażyna Rotta. Ważnym wówczas wydarzeniem było kolejne przeniesienie zbiorów biblioteki - tym razem na parter budynku Przedszkola Miejskiego. Od 1994 r. wzrasta liczba czytelników, wypożyczeń oraz materiałów wykorzystywanych w kąciku czytelniczym. Dane statystyczne na koniec 1994 r. wykazują 550, a na koniec 1996 r. już 661 czytelników. Rok 1999, to czas, kiedy rozpoczęto komputeryzację helskiej biblioteki.


W grudniu 2001 r. helską bibliotekę spotkało wielkie wyróżnienie – została wytypowana do otrzymania „Księgi Dziesięciolecia Polski Niepodległej 1989-1999”. Dostrzeżono trud pracujących tu bibliotekarek włożony w krzewienie kultury w tej małej społeczności.


Rok 2002 to rok, w którym helska placówka uzyskała osobowość prawną w związku z przekształceniem w samorządową instytucję kultury pod nazwą „Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Helu” oraz ustalenia jej statutu. W połączeniu z tą zmianą zlikwidowano stanowisko kierownika i powołano „dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Helu” w osobie Grażyny Rotty.


Przełomowym dla Biblioteki w Helu okazał się rok 2004. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji objęło województwo pomorskie programem „Ikonka”. W ramach tego programu biblioteka helska została wyposażona w 3 stanowiska komputerowe przeznaczone dla czytelników. Tym samym jedyna w mieście instytucja kultury stała się jedynym w Helu miejscem z dostępem do Internetu.


Ponad pięćdziesięcioletnia historia Biblioteki w Helu zapisała się licznymi przeprowadzkami. Kolejna - i miejmy nadzieję, że ostatnia - miała miejsce w roku 2006. Tym razem do budynku po Przedszkolu Garnizonowym przy ul. Komandorskiej 2. Istnieje nadzieja, że lokalizacja ta okaże się szczęśliwa i helskie wiatry nie rzucą Biblioteki w inne miejsce.

 

 

... TAK JEST DZISIAJ

 

          Z ambicją tworzymy nowy wizerunek helskiej książnicy. Czas obalić mity o tym, że Biblioteka to tylko książki. Nic bardziej mylnego! Patrząc na helską placówkę można powiedzieć, że jest to nie tylko „kolejna” instytucja kultury w mieście, ale pierwsza o tak szeroko zakrojonej działalności. W związku z tym stoją przed nami nowe wyzwania, które mają wpływ na rolę Biblioteki w naszym środowisku oraz kształtują jej nowe oblicze i zadania.

         Niewątpliwym atutem jest jej lokalizacja w sąsiedztwie placówki edukacyjnej, niedaleko kościoła oraz tuż obok największego w mieście punktu handlowego. Niezwykły klimat tworzy ponadto świadomość, że w budynku, w którym mieści się Biblioteka, miał swoją siedzibę od 1937 roku Włodzimierz Steyer, dowódca Rejonu Umocnionego Hel. Historia splata się tu z coraz to nowszym wyposażeniem technicznym. Jesteśmy więc w miejscu, z którego można zrobić kolejny krok do przodu.

Rok 2008 był dla nas rokiem bardzo nerwowym, ale przede wszystkim bardzo udanym. Adaptacja poddasza przyniosła nieoczekiwane komplikacje, które spowodowały przesunięcie terminu zakończenia całego przedsięwzięcia. Zalane zostały wszystkie pomieszczenia biblioteczne -  ściany, sufity, drzwi, wykładziny i parkiety, które uległy trwałemu zniszczeniu. Niezbędne okazało się zbicie zamokniętych tynków, zabezpieczenie ścian środkami grzybobójczymi, wymiana zamokniętej instalacji elektrycznej, odmalowanie pomieszczeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Biblioteki oraz wykonanie innych prac remontowych. Ale biorąc pod uwagę fakt, że to my byłyśmy inicjatorkami tej modernizacji, z pełną świadomością i odpowiedzialnością przyjęłyśmy na siebie te trudne zadania.  

Główną działalnością jest oczywiście ta, związana z gromadzeniem, opracowaniem i wypożyczaniem zbiorów bibliotecznych. Na bieżąco kupujemy prasę dostosowaną do gustów i potrzeb naszych czytelników. Wydatkujemy środki na zakup nowości bibliotecznych kierując się w pierwszej kolejności zapotrzebowaniem środowiska lokalnego oraz profilem użytkowników. Pracownicy Biblioteki dysponują dobrą wiedzą rynku wydawniczego, a gromadzenie zbiorów jest starannie przemyślane pod względem jakościowym i ilościowym. Staramy się nie ulegać tzw. „modom czytelniczym” powodującym w następnych latach zaleganie na półkach nieczytanych książek. Chętnie korzystamy z podpowiedzi naszych czytelników, przyjmując zamówienia na konkretne tytuły.

Ale nasza praca to już nie tylko wypożyczanie książek. Chcemy, aby nasi czytelnicy mogli w Bibliotece dobrze się bawić, spotykać ciekawych ludzi, zarazić pasją, zdobyć nagrodę w konkursie. Jako  instytucja upowszechniania kultury, od października 2008 r.  organizujemy również zajęcia kulturalno-edukacyjne. Rozpoczęcie takich zadań było uzależnione od warunków lokalowych oraz środków finansowych. Dzięki poparciu ze strony władz miasta nasze plany są realizowane.

Aktywnie włączamy się w organizowanie zajęć pozaszkolnych. Każde dziecko może miło i bezpiecznie spędzić czas, biorąc udział m.in. w zajęciach instrumentalno-wokalnych. Działania te skierowane są nie tylko na odkrywanie talentów muzycznych, ale przede wszystkim na umuzykalnienie tych wszystkich, którym śpiewanie i gra na instrumentach sprawia ogromną radość i zadowolenie. Muzyka niewątpliwie pozwala na bezpieczne wyrażanie uczuć, wpływa na wzrost poczucia własnej wartości i pewności siebie, na łatwość nawiązywania kontaktów z innymi oraz na rozbudzenie kreatywnej postawy do życia.                                                       


 

Ponad 60 lat w historii jednej, niewielkiej biblioteki, to sporo. Może to być czas obfitujący w wielkie wydarzenia, albo okres, który minął nawet niezauważony. Postępująca cywilizacja zmusiła elity rządzące i samych bibliotekarzy do daleko idących zmian w pojmowaniu misji bibliotek publicznych. Tu nie przychodzi się już tylko po książkę na weekend. Dzisiejsza biblioteka, to centrum informacji, które powinno być dobrze wyposażone i zaopatrzone. Centrum, zarządzane przez fachową kadrę potrafiącą uzyskać informacje „nie do zdobycia”.


 


Zamów książkę
Skorzystaj z szybkiego zamówienia. Zamówienie książki ogranicza się do wypełnienia formularza zamówieniowego.
Zadaj pytanie
Chcesz rozwiać swoje wątpliwości związane z regulaminem, masz problem dotyczący z działalności placówki?

Aktualnie użytkowników: 10
Odwiedziny dzisiaj: 34
Odwiedziny w sumie: 294,831

Start | Aktualności | Informacje | Regulamin | Działalność | Katalog | Galeria | O bibliotece | O patronie | Linki | Kontakt
copyright © 2009 www.mbp-hel.org.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.