Regulamin korzystania z czytelni internetowej

Zasady ogólne

 1. Czytelnia internetowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Helu udostępnia stanowiska komputerowe z dostępem do internetu w celach edukacyjnych, informacyjnych  i komunikacyjnych.
 2. Osoby korzystające z czytelni internetowej w celach edukacyjnych mają pierwszeństwo i  bezpłatny dostęp do komputerów. 
 3. Przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
 4. W czytelni obowiązuje cisza.
 5. Istnieje możliwość rezerwacji stanowiska komputerowego na konkretną godzinę. Rezerwacja stanowiska komputerowego przepada po upływie 5 minut od godziny rezerwacji.

Zasady szczegółowe


Użytkownik ma prawo do:


 1. Korzystania z komputerów oraz ich zasobów w granicach określonych przez prowadzącego czytelnię internetową.

Użytkownik ma obowiązek:


 1. Podporządkować się wszystkim zaleceniom prowadzącego czytelnię internetową. 
 2. Informować prowadzącego o wszelkim nieprawidłowym działaniu stanowisk komputerowych oraz o uszkodzeniach mechanicznych.
 3. Stosować się do ograniczeń licencyjnych dostępnego oprogramowania.
 4. Sprawdzać przyniesione dyskietki programem antywirusowym.
 5. Zapisywać swoje dane tylko na udostępnionych w tym celu dyskach (dysk D).
 6. Wierzchnie okrycie pozostawić w wyznaczonym do tego miejscu.
 7. Zapoznać się z regulaminem czytelni internetowej.


Użytkownikowi nie wolno:


 1. Uszkodzić bądź narazić na uszkodzenie sprzęt komputerowy.
 2. Wykorzystywać oprogramowanie lub sprzęt do celów komercyjnych.
 3. Instalować jakiegokolwiek oprogramowania bez zgody prowadzącego.
 4. Uruchamiać oprogramowania, które swoim działaniem mogą powodować zaburzenia stabilności pracy systemu.
 5. Dokonywać jakichkolwiek zmian w konfiguracji oraz w plikach systemowych.
 6. Utrudniać pracy i dezinformować innych użytkowników.
 7. Naruszać Regulaminu Czytelni Internetowej oraz innych regulaminów nadrzędnych i lokalnych  w sieci komputerowej.
 8. Otwierać stron internetowych zawierających treści wulgarne, obsceniczne i rażące uczucia lub dobre obyczaje.
 9. Samowolnie włączać i wyłączać urządzenia do sieci elektrycznej. Do obsługi urządzeń elektrycznych znajdujących się w Czytelni Internetowej upoważniony jest wyłącznie bibliotekarz. Użytkownik zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania zasad BHP w odniesieniu do urządzeń elektrycznych (Instrukcja BHP na stanowisku pracy z komputerem i drukarką). 
 10. Wykorzystywać oprogramowania do realizacji celów niezgodnych z prawem polskim i międzynarodowym.
 11. Przeszkadzać głośnym zachowaniem.
 12. Wnosić napojów ani artykułów spożywczych, a tym samym spożywać ich przy stanowisku komputerowym.

 
Zamów książkę
Skorzystaj z szybkiego zamówienia. Zamówienie książki ogranicza się do wypełnienia formularza zamówieniowego.
Zadaj pytanie
Chcesz rozwiać swoje wątpliwości związane z regulaminem, masz problem dotyczący z działalności placówki?

Aktualnie użytkowników: 3
Odwiedziny dzisiaj: 39
Odwiedziny w sumie: 170,150

Start | Aktualności | Informacje | Regulamin | Działalność | Katalog | Galeria | O bibliotece | O patronie | Linki | Kontakt
copyright © 2009 www.mbp-hel.org.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.